COVID-19

Na podlagi 3. člena Odredbe o začasnih ukrepih za obvladovanje širjenja nalezljive
bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS št. 22/2020 z dne 13. 3. 2020), ki jo je
izdal minister za zdravje in se začne uporabljati 16. 3. 2020, morajo vsi izvajalci
zobozdravstvenih storitev do nadaljnjega

prekiniti izvajanje vseh zobozdravstvenih storitev.

V primeru potrebe po nujnih zobozdravstvenih storitvah se obrnite na nujne
zobozdravstvene ambulante (na primarni in sekundarni ravni), ki so organizirane v:
– Zdravstvenem domu Ljubljana,
– Zdravstvenem domu Maribor,
– Zdravstvenem domu Celje,
– Zdravstvenem domu Kranj,
– Zdravstvenem domu Novo mesto,
– Zdravstvenem domu Koper in
– Zobozdravstvenem domu Nova Gorica.

Na terciarni ravni zdravstvene dejavnosti na področju zobozdravstva delujeta
Stomatološka klinika Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana ter Klinični oddelek za
maksilofacialno in oralno kirurgijo Kirurške klinike Univerzitetnega kliničnega centra
Ljubljana.

Zavedam se in soglašam, da spletna stran www.3ddent.si uporablja piškotke. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).